Današnja sve veća preferencija za opcije zelenog goriva stavila je biomasu u središte – metodologiju zasnovanu na organskim materijalima koja proizvodi toplotu, gorivo ili električnu energiju koristeći poljoprivredni otpad, šumske ostatke ili proizvode iz gradskog čvrstog otpada.

Obnovljivi i održivi

Najznačajnija prednost koja izdvaja energiju biomase od drugih neobnovljivih tradicionalnih izvora goriva je njena obnovljiva karakteristika – zasnovana na stalnom obnavljanju sirovinskih baza kao što su ostaci useva ili ostaci farme – za razliku od rezervi uglja koje bi na kraju mogle propasti usled iscrpljivanja prekomerne eksploatacije!

Osim što je održiva, ono što energiju biomase čini ekološki prihvatljivijom jeste da sa stanovišta neutralnosti ugljenika sav CO2 koji se oslobađa tokom sagorevanja apsorbuje biljke tokom svog ciklusa rasta.

Smanjenje emisije gasova staklene bašte

Još jedna pozitivna stvar koju energija biomase donosi na stol bio bi njen potencijal da smanji emisiju gasova staklene bašte.

Prema zapažanju Ujedinjenih nacija, oko 60% globalne emisije gasova staklene bašte dolazi iz energetskog sektora.

Zamena fosilnih goriva održivim alternativama kao što je energija biomase predstavlja priliku za smanjenje emisije gasova staklene bašte. Studije procenjuju da bi prelazak na potpuno korišćenje bioenergije mogao da dovede do smanjenja emisije gasova staklene bašte do 85% u poređenju sa konvencionalnom upotrebom fosilnih goriva.

Štaviše, prihvatanje bioenergije može dovesti do otvaranja radnih mesta i ekonomskog rasta iz sektora proizvodnje i transporta. Ovo bi rezultiralo novim mogućnostima zapošljavanja za zajednice u kojima se nalaze ove industrije, a istovremeno bi se smanjila finansijska ograničenja domaćinstava sa niskim prihodima u pogledu plaćanja komunalnih računa.

Pored rešavanja klimatskih pitanja, još jedna prednost korišćenja bioenergije je njen pozitivan uticaj na značajno poboljšanje ukupnog kvaliteta vazduha. Za razliku od fosilnih goriva odgovornih za značajno zagađenje vazduha povezano sa respiratornim bolestima kao što su kardio bolesti uzrokovane nivoima izloženosti sumpor-dioksidu i azot-oksidu; sagorevanje bioenergije oslobađa mnogo manje štetnih zagađivača u atmosferu i efikasno ublažava ove rizike.

Stacks of wood in front of the house
Photo by Alexander Schimmeck / Unsplash

Kada je u pitanju smanjenje otpada na deponijama, društvo mora da usvoji proaktivne mere kojima se istinski postižu ciljevi održivosti. Energija biomase pruža obećavajući put jer može da koristi organske materijale kao što su poljoprivredni otpad i gradsko smeće kao održivi izvori za proizvodnju energije dok istovremeno eliminiše tone otpada na deponijama. Minimiziranjem takvih praksi možemo držati pod kontrolom emisije gasova staklene bašte i smanjiti uticaj na životnu sredinu povezan sa deponijama.

Međutim, ova strategija nije bez svojih izazova, jer obezbeđivanje održive proizvodnje biomase nije lak podvig. Da bi se ublažili potencijalni uticaji usled pogrešnog rukovanja rizicima sagorevanja biomase, trebalo bi primeniti stroge protokole za praćenje za bezbedno odlaganje emisija čestica. Samo uz snažne mere zaštite možemo izbeći značajne uticaje na stabilnost ekosistema ili zabrinutosti za javno zdravlje izazvane izloženošću opasnim česticama koje nastaju nepravilnim rukovanjem ovim resursima.

Prednosti prelaska na bezpapirno poslovanje
Tehnologija i dalje prožima mnoga područja života, uključujući poslovne operacije širom sveta. Kao takva, stopa usvajanja inovativnih praksi poput kancelarija bez papira koje koriste zelenu IT tehnologiju nastavlja rasti zbog nekoliko prednosti poput uštede troškova i ekološke prijateljnosti kroz od…

Sa vremenom i posvećenošću uloženim u obezbeđivanje odgovarajućih propisa i efikasne održive metode proizvodnje biomase tokom vremena, ova tehnologija predstavlja ogroman potencijal za pomeranje ka alternativama energije sa niskim sadržajem ugljenika koje su bezbedne i za ljude i za životnu sredinu u celini. Sa klimatskim promenama koje nas pritiskaju, važnije je nego ikad istražiti alternativne izvore energije koji mogu da smanje emisije gasova staklene bašte.


Energija biomase je jedan takav izvor koji nudi održivost, obnovu i potencijal za poboljšanje kvaliteta vazduha uz stvaranje radnih mesta. Iako postoje prepreke koje treba prevazići, kao što su održiva proizvodnja i praćenje emisija, ulaganje u energiju biomase moglo bi da bude ključ za budućnost sa više nade bez oslanjanja samo na fosilna goriva.