Prihvatljivost materijala:

  • PR saopštenja koja se šalju moraju biti relevantna za tematiku portala.
  • Sadržaj mora biti originalan i ne sme biti kopija već objavljenih radova.

Kvalitet sadržaja:

  • Tekst PR saopštenja treba biti jasan, gramatički ispravan i relevantan za čitaoce "Bilbord Magazine"-a.
  • Saopštenja mogu sadržati fotografije ili multimedijalne sadržaje uz obavezno poštovanje autorskih prava.

Korisnički sadržaj:

  1. Objavljivanjem sadržaja na našem portalu, korisnici nam daju neograničenu, globalnu, neopozivu, trajnu, sublicencibilnu licencu za korišćenje, reprodukciju, modifikaciju, distribuciju, prikazivanje, i izvođenje sadržaja.
  2. Korisnici se slažu da nemaju pravo da zahtevaju uklanjanje ili brisanje sadržaja koji su objavili, osim ako to nije drugačije navedeno u našim pravilima ili ako se portal odluči da ukloni sadržaj iz bilo kog razloga.

Pravo na odbijanje:

  • Zadržavamo pravo da odbijemo objavu PR saopštenja ukoliko smatramo da ne odgovara tonu ili interesima našeg portala.

Rokovi i vreme objave:

  • PR saopštenja se objavljuju u skladu s rasporedom redakcije.
  • Rokovi za podnošenje materijala su podložni promeni i biće određeni u komunikaciji sa uredništvom.

Promocije i ponude:

  • Bilbord Magazine zadržava pravo izmena ili prekida promocija, promotivnih cena i ostalih ponuda u bilo kom trenutku.

Odricanje od odgovornosti:

  • "Bilbord Magazine" ne snosi odgovornost za tačnost informacija ili tvrdnji navedenih u PR saopštenjima. Odgovornost za istinitost i verodostojnost podnetog sadržaja snosi podnosilac saopštenja.

Pravo na izmenu uslova:

  • Zadržavamo pravo da izmenimo ove uslove poslovanja bez prethodne najave. Molimo Vas da redovno proveravate eventualne promene.

Kontakt:

  • Za sve dodatne informacije ili pitanja u vezi sa objavom PR saopštenja, molimo Vas da nas kontaktirate na office@bilbord.rs.