Amazon Web Services (skraćeno: AWS) spada među vodeće svetske pružaoce usluga cloud-a. Predstavljamo raznovrsne komponente AWS cloud-a, kao i osnovne prednosti i nedostatke ovog javnog cloud-a.

Kako funkcioniše Amazon AWS?

AWS, podružnica kompanije Amazon.com, je obimna platforma za usluge Cloud-a. Cloud obično obuhvata tri osnovne komponente: Infracstruktura kao usluga (IaaS), Platforma kao usluga (PaaS) i Softver kao usluga (SaaS). Drugim rečima, umesto da sami upravljate serverima ili data centrima, korisnici ovde koriste IT infrastrukturu i usluge po potrebi, bez potrebe za održavanjem i ažuriranjem osnovne hardverske opreme i računarskih centara.

Prema sopstvenom tvrdjenju, AWS nudi značajno više usluga sa većim obimom funkcija u poređenju sa drugim pružaocima usluga cloud-a. To obuhvata infrastrukturna rešenja kao što su računarski resursi, skladište i baze podataka, kao i rešenja koja se odnose na trenutne trendove kao što su mašinsko učenje, veštačka inteligencija ili internet stvari. Time AWS želi da svojim korisnicima omogući brz i lak prelazak u cloud i mogućnost da tamo implementiraju sve svoje digitalne projekte. Takođe, AWS nudi mnoge baze podataka koje je ovaj pružalac cloud usluga razvio posebno za određene aplikacije.

Koliko košta AWS?

Davalac pruža cenovnik za svoje usluge. Stvarni troškovi za korisnika zavise od individualne potrošnje. Ovo je sa jedne strane prednost, jer korisnici ostaju fleksibilni u svakom trenutku i mogu prilagoditi svoje resurse potrebama. Sa druge strane, troškovi mogu lako izmaći kontroli ako potrošnja na kraju bude veća nego što je prethodno očekivano. Iz tog razloga, preporučuje se da uvek imate na umu potrebu i upotrebu.

Photo by Christina @ wocintechchat.com / Unsplash

AWS prednosti

AWS se smatra prilično jeftinim, a takođe plaćate samo usluge koje zaista koristite. Prethodni investicioni troškovi potpuno otpadaju. Za realizaciju novih ideja, vaš tim programera može odmah pristupiti uslugama i na taj način brzo reagovati na promene na tržištu.

Korisnici AWS-a mogu pristupiti širokom spektru usluga koje se kontinuirano razvijaju. Kapaciteti se mogu fleksibilno dodavati ili oduzimati u bilo koje vreme. To omogućava agilno i skalabilno delovanje.

Koji su nedostaci AWS-a koje treba uzeti u obzir?

Veliki izbor usluga može biti pomalo preopterećujući. Iz toga se lako može razviti zamka troškova ako preduzeća izgube pregled o tome koje AWS servere i usluge zapravo trebaju. Potreba mora stalno biti praćena i prilagođavana da bi se zaista moglo profitirati od AWS-ovih finansijskih prednosti.

U Evropi postaje sve važnija tema "digitalne suverenosti". Kao američka kompanija, Amazon je podložan američkom zakonu CLOUD Act i stoga mora u određenim slučajevima omogućiti vlastima pristup podacima korisnika, čak i ako se radi o AWS smeštaju u Evropi. Otvorena, evropska rešenja za oblačne usluge, kao što su ona koja se razvijaju u okviru projekta Gaia-X, mogu predstavljati alternativu ovde.

Photo by Marc PEZIN / Unsplash

Šta čini AWS Cloud Computing?

AWS usluge obuhvataju kompletan ekosistem računarske snage, skladištenja, softvera i usluga. Korisnici AWS-a mogu pristupiti virtuelnim serverima (= EC2, Elastic Compute Cloud). Kao operativni sistemi dostupni su različiti Linux distribucije ili Microsoft Windows. Naplata se vrši na osnovu vremena trajanja (po satu ili sekundi), korišćene radne memorije ili izračunatih jedinica.

Kompanije mogu teorijski skladištiti proizvoljno velike količine podataka putem AWS-a. Plaćaju samo za korišćeni skladišni prostor. Skladištenje se obavlja putem Amazon Simple Storage Service (AWS S3), servisa za skladištenje sa pristupom putem HTTP/HTTPS.

Sa SimpleDB i Relational Database Service (RDS) dostupne su dve različite virtuelne baze podataka, pri čemu je prva više namenjena "jednostavnim" skladištima. Virtuelna baza podataka RDS se zasniva na MySQL-u, Microsoft SQL Serveru ili Oracle-u.

Ko koristi AWS Hosting?

Za kompanije, javni Cloud (Public Clouds) su korisni, na primer, za brzo i jednostavno razvijanje individualnih aplikacija, bez potrebe da se nabavljaju vlastite produktni licencama ili serverska hardvera. Drugim rečima, AWS pruža programerima prilagođenu i pouzdanu IT infrastrukturu na zahtev (PaaS).

Pored toga, sistem prodavnica ili aplikacije poput WordPress-a ili drugih sistema za upravljanje sadržajem mogu raditi putem AWS-a. Takođe, čest slučaj upotrebe je automatsko prebacivanje opterećenja sa vlastite IT infrastrukture na javni cloud, kako bi se osigurala dostupnost veb sajta čak i pri velikoj poseti.

Photo by Mario Gogh / Unsplash

Kako stoji sigurnost i usaglašenost sa propisima kod AWS-a?

Pošto su data centri i AWS serveri operisani od strane Amazona, a korisnik obično ne zna u kojoj regiji su usluge rezervisane, AWS se često suočava sa temom bezbednosti podataka. Ne bez razloga kompanija reklamira bezbednosne sertifikate, enkripciju, hardverske module za bezbednost i druge karakteristike na svojoj veb stranici. Takođe, prema sopstvenim izjavama, AWS pridaje veliki značaj usaglašenosti sa propisima i sprovodi provere identiteta kao primer.

Biznis - Bilbord Magazine
Budite u toku sa najnovijim vestima iz mode, automobila, kulture i dešavanja uz naš informativni i zanimljiv blog | Inspirišite se trendovima! 🎉