Optimizacija za pretraživače (SEO)

Naša usluga objava na platformi dolazi s nizom funkcionalnosti koje značajno poboljšavaju optimizaciju veb stranica za pretraživače, uključujući:

  • Automatsko i prilagođeno upravljanje metapodacima — Svaki post imaće svoje metapodatke. Ukoliko se ne popune metapodaci, naš sistem automatski koristi dostupne podatke kao rezervnu opciju.
  • Integracija sa društvenim medijima — Ugrađena funkcionalnost za dodavanje metapodataka za društvene medije, uključujući Twitter kartice i Open Graph oznake za Facebook.
  • Automatsko generisanje XML sitemap-a — Naš sistem automatski kreira i ažurira XML sitemap-u za post kako bi pomogao pretraživačima da bolje razumeju strukturu sajta i indeksiraju sav sadržaj.
  • Korišćenje kanonskih oznaka — Implementiramo kanonske oznake na celom sajtu kako bi pretraživači tačno identifikovali "zvaničnu" verziju posta, sprečavajući probleme sa dupliranim sadržajem.
  • Strukturirani podaci — Automatski unosimo strukturirane podatke u sve postove i stranice, pomažući pretraživačima da bolje razumeju sadržaj i kontekst stranica, što direktno utiče na prikaz vaše vesti u rezultatima pretrage.
  • Performanse sajta — Naša platforma koristi modernu tehnologiju i teme sa čistim semantičkim oznakama, što omogućava izvanredne performanse.