U subotu, 29. juna u 13 časova, plovidbom brodom “Kej 2” po ušću Save u Dunav u Beogradu, započeće internacionalna manifestacija “Evropski paviljon 2024: Liquid Becomings”. Na ovom događaju biće objavljena lista umetnika i umetnica koji će učestvovati na plovećim rezidencijama. Biće prezentovana i četiri „Jedra“ – otiska na tekstilu za svaku plovidbenu rutu, kao i premijera pesme „Motility“ Marije Balubdžić. Domaćini ovog događaja ispred grupe kustosa i producenata su Bojan Đorđev, Siniša Ilić i Dragana Jovović iz organizacije Udruženi umetnički rad, Annette Mees i Naomi Russell iz Stichting Passaros/espaco agora now.

Projekat “Evropski paviljon 2024: Liquid Becomings” je putujući paviljon u obliku četiri broda koji plove po četiri evropske reke - Dunavom, Rajnom, Vislom i Težom, pre konačnog susreta u Lisabonu u okviru završnog umetničkog programa u novembru 2024. Plovidbe će trajati tokom septembra i oktobra ove godine, a kustosi će biti deo umetničkih posada brodova.

Ovaj putujući paviljon će pratiti geografske konture Evrope sa fokusom na alternativne centre i kretanja, teritorije i zajednice, kao i na perspektive i geografije periferija. Dajući centralno mesto umetnicima/ama i uz učešće različitih zajednica na obalama četiri evropske reke kao i u istorijskom centru, ali i po periferijama Lisabona, Liquid Becomings ima potencijal da pomogne u zamišljanju zajedničke, višeglasne budućnosti.

„Ovogodišnji Evropski paviljon se pre svega bavi trajanjem umetničkog procesa, pitanjem kako u umetničku praksu uključiti vreme, promenu i neposredan odnos sa okolinom. Glavni deo Paviljona se odvija na rekama i u njihovoj okolini, u stalnom pokretu sa interdisciplinarnom i međunarodnom grupom umetnika i umetnica. Za nas je ovo i eksperimentalni rad u kome se nadamo da ćemo zajedno testirati, izneveriti i ponovo izgraditi uobičajene pojmove o tome kako, gde i za koga se dešava umetnost“, istakli su kustosi manifestacije Siniša Ilić i Bojan Đorđev.

Bojan Djordjev, Sinisa Ilic, foto Bojana Janjic

Liquid Becomings predstavlja saradnju međunarodnih organizacija koje predvodi holandski Stichting Passaros i njihova mreža espaço agora now; Teatro Meia Volta, MS Fusion, Udruženi umetnički rad, FLOW. Kustosi manifestacije su Bojan Đorđev, Laura Kalauz, Maria Magdalena Kozłowska, Siniša Ilić, Alfredo Martins, Annette Mees, Naomi Russell, Olga Uzikaeva, Agnieszka Brzezanska i Ewa Ciepielewska.

“Evropski paviljon 2024: Liquid Becomings” je narudžbina Evropske kulturne fondacije (ECF) uz dodatnu podršku Fondacije Calouste Gulbenkian, Dgartes, Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu, Quinta Alegre i Resonance FM. Ovaj panevropski i multidisciplinarni umetnički program pitanja o Evropi i njenoj budućnosti postavlja u prvi plan kroz umetničke programe i nove radove. Program je pokrenula Evropska kulturna fondacija 2020. godine iz uverenja da nam je potrebno više kulturnih prostora koji prevazilaze nacionalne granice da bismo istražili i zamislili šta Evropa jeste i šta može ili treba da postane.