Skladištenje energije postaje tema kojom će se vrlo brzo baviti mnogi od nas, jer će to biti imperativ za uštedu, prečica do čistijeg i zdravijeg okruženja, ali i rešenje za restrikcije struje.

Električni automobili biće jedan od najvažnijih činilaca ove tranzicije, a baterije za skladištenje energije biće neophodne i u kućama i u preduzećima, kao što su danas uobičajene upravo u ovakvim vozilima, ali i u elektronskim uređajima.

Evropski zakon, koji je potvrđen početkom 2023. godine, zahteva od proizvođača automobila da do 2035. godine postignu smanjenje emisija ugljen-dioksida od 100%, sa namerom da ih spreče da prodaju vozila koja sagorevaju benzin ili dizel. Iako određena izuzeća postoje, većina proizvođača moraće u najvećoj meri da usmeri svoju proizvodnju upravo na četvorotočkaše sa motorima bez fosilnih goriva.

U korak sa najavljenim promenama na tržištu idu i interesovanja potrošača, pa prema poslednjim istraživanjima, već do 2030. biće više miliona električnih automobila na evropskim putevima (u nekim zemljama Baltika oni su uveliko i najprodavaniji), koji će se puniti kod kuće, ali i na radnom mestu, u komercijalnim sredinama i u pokretu. Aleksandar Vasić iz kompanije Eaton smatra da energija za sve ovo mora da dođe odnekud i opterećenje se mora ravnomerno rasporediti kako bi se izbegli skokovi potražnje.

“Sistemi za skladištenje biće važan deo jednačine u novim okolnostima, kao i infrastruktura koja podržava dvosmerne tokove. Električna vozila će imati jedinstvenu ulogu – i kao teret i kao skladište energije zbog svojih baterija. Skladištenjem van vršnog opterećenja u sistemima zasnovanim na baterijama, zajedno sa obnovljivom energijom iz sredstava kao što su solarni paneli, domaćinstva i preduzeća mogu da je zadrže i koriste tokom nestanka struje, kao i da smanje račune prelaskom na snabdevanje baterijama kada cene budu na vrhuncu. Za većinu potrošača ovo je nov način upravljanja energijom. Ispravan rad podrazumeva obraćanje pažnje na to kako njihova zgrada koristi energiju da bi razumeli kada ima smisla puniti i prazniti sistem za skladištenje baterija“, rekao je Aleksandar Vasić, klaster menadžer Eaton kompanije.

Iako je trend nov, rastuće interesovanje za sisteme za skladištenje energije predznak je stvari koje će vrlo brzo doći. Mnogi od nas će u bliskoj budućnosti drugačije postupati, ne samo zbog troškova, već́ i da bismo pomogli mreži da preuzme više obnovljive energije i da se nosi sa zahtevima elektrifikacije u skladu sa zelenim agendama i očuvanjem životne sredine i planete.

Everything as a Grid

Sve što koristi ili generiše energiju razviće novi odnos sa mrežom kako bi omogućio dekarbonizaciju putem elektrifikacije. Jednosmerni tok iz proizvodnih kompanija, sa kojim smo svi upoznati, ustupiće mesto fleksibilnom sistemu u kome se ona proizvodi na mnogim mestima, teče gde god je potrebna i shodno tome ima cenu.

“Polet ka skladištenju energije koji je bio karakteristika poslednjih mesec, u Eaton-u smo to videli kroz višestruko povećanje potražnje za našim kućnim i poslovnim sistemima za skladištenje energije. To je deo promene koja je već́ bila na putu, ali je ubrzana iznenadnim skokovima međunarodnih cena“, objašnjava Vasić.

Pored EV punjača tj. punjača za električne automobile i sredstava za obnovljivu energiju, kao što su solarni paneli, skladišta će u budućnosti biti ključni element infrastrukture u većini domova i poslovnih zgrada.

Sektorska sprega

Postavka koja povezuje EV sa zgradama, obnovljivim izvorima i skladištem energije poznata je kao spajanje sektora. To podrazumeva, na primer, korišćenje energije iz solarnih panela zgrade ili za napajanje aplikacija u zgradi (uključujući EV punjače) ili trgovinu njom na mreži, kako bi se pomoglo u balansiranju ponude i potražnje, uz softver koji optimizuje
tokove.

Ukratko – preduzeća, domaćinstva i pojedinci će proizvoditi i trošiti energiju, ali i trgovati njome u mreži.

Nazad na bateriju

Lako je shvatiti zašto su mala preduzeća koja koriste energiju, kao što su restorani koji čuvaju hranu u frižiderima ili oni, koji se oslanjaju na opremu poput liftova i medicinske opreme, među mnogima koji se plaše ne samo rasta troškova, već́ i šta bi se moglo desiti u slučaju iznenadnog nestanka struje.

Baterijski sistemi za skladištenje energije obezbeđuju bezbrižnost zbog rezervnog napajanja koje garantuje neprekidan rad vitalne opreme i sprečava potencijalno skupa oštećenja usled iznenadnog gubitka ili prenapona kada se napajanje ponovo uspostavi.

“Energetska tranzicija će dovesti do tolikog broja novih tokova energije da smo skovali termin Everything as a Grid da bismo to opisali, a korišćenje sistema za skladištenje, zajedno sa električnim vozilima, biće među najboljim načinima za ostvarivanje koristi“, zaključio je Aleksandar Vasić, klaster menadžer globalne kompanije za upravljanje energijom, Eaton.

automagazin.rs