Konferencija za mlade “Novi lideri”

New Leaders Conference (konferencija Novi lideri) je projekat najveće studentske organizacije AIESEC koji podstiče…