Digitalna biblioteka koja sadrži svaku reč

Vavilonska biblioteka, koja nosi ime po Borhesovoj kratkoj priči sa istom tematikom, obitava na kompjuteru u domu Džonatana Bazila u Vašingtonu.