Kako obezbediti automobil pri kvaru na putu?

Automobili nam danas u velikoj meri olakšavaju kretanje, pomažu nam da stignemo do željene tačke veoma brzo i lako