U Temišvaru​ (ovogodišnjoj Evropskoj prestonici kulture​), ​do 24. avgusta je otvorena izložba savremene srpske skulpture „BEZ NAZIVA: skulptura posle skulpture“.

Postavka koja će boraviti čitavih mesec dana u prostoru nekadašnje kasarne u samom centru grada – Cazarma U, već ima izuzetnu posetu kako lokalnog stanovništva, tako i mnogobrojnih turista i naših ljudi.

Ovu postavku čine radovi 25 naših umetnika​, koje je odabrao ​k​ustos izložbe, likovn​i kritičar​ - Sav​a Stepano​v. Izložba je podeljen​a u sedam tematskih celina​, a ​​d​ela naših umetnika različitih generacija i poetičkih opredeljenja izuzetno su se uklopile u ovo zdanje izuzetne arhitektonske vrednosti .Postavku je realizovala novosadska Galerija „Bel art" u saradnji sa Fondacijom„Triade“ iz Temišvara. Zanimljivo je da je u istom zdanju Cazarme u toku izložba savremene rumunske skulpture, što je još jedna prilika za umetnički dijalog. Inače, Cazarma Vieana je bio Bečki garnizon smešten u staroj temišvarskoj citadeli, a danas čini posebno zanimljiv prostor za izložbe savremene umetnosti.

Među odabranim umetnicima su Mrđan Bajić, Zdravko Joksimović, Gabrijel Glid, Rastislav Škulec, Radoš Antonijević, Branislav Nikolić, Radomir Knežević, Dragan Rajšić, Mića Stajčić, Nataša Teofilović, Stevan Kojić, Maja Rakočević Cvijanov, Goran Despotovski, Vesna Perunović, Nada Denić, Milan Jakšić, Barbara Laković, Aleksandar Stanojević, Petar Sibinović, Anđela Grabež, Ivana Milev, Tatjana Dimitrijević, Andreja Petraković, Danica Bićanić i Miloš Fat.

Kustos izložbe, Sava Stepanov izjavio je: „Za ovu izložbu izabrao sam 25 autora koji na jedan autoritativan način reaguju na impulse savremenog sveta i koji su brojne teme obradili na jedan autentičan skulptorski način. Smatram da je ova izložba jako dobra informacija o duhu vremena u kome živimo u momentu kad su globalni problemi postali naši lični problemi.“ On dodaje da postavci nije dao naziv jer je u pitanju širok spektar tema kojima se skulptura danas bavi. One prate današnji život i situaciju, od doma, preko političkih tema i tranzicije u politici i privredi, pa sve do pojedinaca koje svakodnevno viđamo u elektronskim medijima. Aktuelnu srpsku skulpturu Stepanov ocenjuje kao izuzetno zanimljivu, ali koja nije definisana kao jedinstven oblik već je zbir više elemenata od različitih materijala.

Od skulpture iz druge polovine prethodnog veka, čije je obeležje bio čvrst i koherentan oblik, sada dolazi do značajne promene, a po rečima Stepanova čvrsta forma se dezintegriše, fragmentizuje; umesto celovitog oblika pojavljuju se instalacije; dolazi do mešavine različitih materijala u okviru jednog dela a pojačavaju se konceptualna razmatranja koja dematerijalizuju biće (klasične) skulpture i celovitog oblika.

Izložbu čini sedam tematskih segmenata koji su smešteni u pojedinačnim prostorima ovog grandioznog zdanja - u prvom su "Ljudi"; u narednom su ostvarenja "O političkoj i društvenoj tranziciji", zatim postavka "Kuća-dom", sledi „Nova ekspresija“, u pretposlednjoj sobi su skulpture i instalacije pod nazivom ”Struktura”, poslednji segment čini celina "Novi vizuelni sistemi- Skulptura od materijalnog ka nematerijalnom". Tim naslovima kojima se imenuju određeni sadržaji ili formalno-stilske celine, Stepanov kaže da je želeo da prikaže sposobnost nove "skulpture posle skulpture" da se bavi onom našom svakodnevicom a da pri tome ne rastoče vlastito estetsko biće, da ostane ubedljiva i autentična u svom dejstvu i životnoj primenljivosti. Sama umetnost direktno ništa neće moći da uradi osim da ponudi povode i podstreke; anticipira događaje, istovremeno nam dajući recept o tome kako da se ponašamo da bi opstali u ovom svetu.

Izložba u Temišvaru će trajati mesec dana, odnosno do 24. avgusta 2023. godine u okviru bogatog programa ovogodišnje evropske prestonice kulture, a u pripremi je i katalog koji će biti predstavljen na samom zatvaranju izložbe.