Svi klijenti Crédit Agricole Srbija od danas imaju mogućnost da obavljaju plaćanja na najsavremeniji način – putem instant plaćanja koja donose prednost trenutnog prenosa novca uz zadržavanje celokupnog komfora plaćanja.

Instant plaćanja omogućavaju da sredstva budu na računu primaoca gotovo istog momenta kada je plaćanje izvršeno, bez obzira u kojoj banci je račun primaoca. To znači da će sva instant plaćanja biti odmah realizovana, odnosno 24 sata dnevno, svakog dana u godini uključujući vikende i praznike.

Građanstvo će ovu vrstu plaćanja koristiti putem elektronskog i mobilnog bankarstva, dok privreda na raspolaganju ima i plaćanje na šalterima svih filijala Crédit Agricole banke. Instant plaćanja su ograničena na domaće platne transakcije u iznosu do 300.000 dinara i značajno su jeftinija od uobičajenog naloga za prenos koji se realizuje po hitnoj proceduri.

„Crédit Agricole Srbija sa velikim zadovoljstvom podržava projekat Narodne banke Srbije Instant plaćanja, kojim se domaći platni sistem modernizuje koristeći sve prednosti digitalizacije. Ovo je način da našim klijentima učinimo dostupnim najnaprednije finansijske usluge i pružimo servis koji je u skladu sa principima poslovanja cele Crédit Agricole Grupe koji počivaju na 100% ljudskom i 100% digitalnom pristupu“, izjavila Marijana Cupara, Rukovodilac Digital i Marketing divizije u Crédit Agricole Srbija.

U narednom periodu, očekuje se i kompletiranje procesa instant plaćanja kada će na raspolaganju biti i mogućnost ovakvog plaćanja na prodajnom mestu trgovca.     

 

Credit Agricole Logo