Performativna predstava “Amplituda” je autorski i doktorski umetnički projekat Katarina Ranković, koji će drugo igranje imati 14.02.2022. na velikoj sceni Bitef teatra, od 20h, pod mentorstvom Gorana Markovića. Spaja muziku i medicinu kroz interakciju sa publikom kinetičkim instrumentima koji proizvode zvuk u dodiru dva čoveka sa amplitudom ljudskog srca, autorsku muziku, dizajn svetla Igora Milenkovića, pokret Katarine Orlandić i Aleksandera Zaina, kao kostim Marije Tavčar koji funkcioniše auditivno.

Amplituda i njeno izvodjenje na specifičan datum Sv. Trifuna i Sv.Valentina šalju poruku o ponovnom otvaranju srca i reciprocitetu uzajamne razmene ljubavi, gde će se kroz dodir i zvuk ove autentične performativne predstave prikazati kako je amplituda svakog od nas ujedno kraj, ali i početak novog impulsa emocije i života.